top of page

AV Fistülden İlk Diyalize Başlama

 
  • Diyaliz bitiminde iğneler çıkarıldıktan sonra 10-15 dakika hemşire tarafından parmakla baskı uygulanmalıdır. Yeni fistüllerde bası klempleri asla uygulanmamalıdır.

  • Yeni oluşturulmuş fistülün kullanımına başlamak için en azından 1 ay önce oluşturulduğundan emin olmak gerekir. Fistül diyaliz hemşiresi tarafından  debi, damar çapı ve derinliği açısından değerlendirilmelidir.Yeterli gelişim izlenmeyen hastalar kontrol için damar cerahınca incelenmelidir.

  • Kullanıma uygun görülen fistüllerde, kanülasyon öncesi hastaya bilgi verilmelidir. Yeni fistüllerde bir miktar hematom oluşabileceği hastaya açıklanmalıdır.  İlk girişimi başhemşire veya deneyimli bir hemşirenin yapması esastır.  İlk kanülasyonda 17 G iğneler tercih edilmelidir.  Fistülden 250 ml/dak kan akımı ile diyaliz planlanmalıdır.  Daha sonraki haftalarda kan akımı yavaş yavaş hedef seviyeye getirilmelidir. Kanülasyon için kola turnike uygulanmalıdır. Kanülasyon sonrası turnike hemen gevşetilmelidir.

  • Fistülden yeni giriş planlanan hastadahastada katater varsa;  ilk hafta arteryel iğne fistülden, venöz iğne ise kataterden uygulanır. Sorun gelişmiyorsa venöz iğnede fistülden uygulanmaya başlanır. Sorunsuz geçen 2-3 seanstan sonra katater çıkarılması için doktora bilgi verilir.

  • Yeni fistüller diyaliz seansı boyunca yakın izlem altında tutulmalıdır. İnfiltrasyon gelişmesi durumunda iğne çıkarılarak bu bölgeye uygun basınçta parmak ile baskı uygulanmalıdır. Bu bölgeye buz uygulaması hematomun yayılmasını engelleyebilir.Bu durumda bir süre diyalize ara verilerek iğnenin diğer bir alandan uygulanması düşünülür.

bottom of page