top of page

Hemodiyaliz 20. Yüzyılın en önemli tıp icatlarından biridir. Hemodiyaliz, yaşama şansı olmayan milyonlarca kronik böbrek yetmezliği hastası için umut ışığı olmuştur.

hemodiyaliz için damaryolu ise hemodiyalizin olmazsa olmazı, hemodiyalizin kapısını açan anahtardır. Hemodiyaliz ve Damaryolu 1960’lardan bugünlere kadar her zaman birlikte ilerleme göstermiştir. AV fistülün icadı hemodiyalizde bir çığır açarak, hastaların yıllarca, konforlu bir şekilde yaşamalarının yolunu açmıştır.

20 yıldır sadece Damaryolu konusunda çalışan bir Kalp ve Damar Cerrahı olarak hastaların yaşadığı sorunları, çektiği çileleri ve damaryolu sorunu sebebiyle kaybedilen hastaları en yakından gördüm ve yaşadım. Damaryolunun gelişmesinde damaryolunu oluşturan cerrahların tecrübesi kadar, bu damaryolunun kullanıcısı olan hekim ve hemşirelerin de bu konuda bilgili olmaları gerektiğine inanıyorum.  

Sağlık hizmetinde başarı, nitelikli ve bilgili sağlık personelinin yetiştirilmesi ve eğitimin sürekli hale gelmesi ile mümkündür. Bu çalışma ile akademik tartışmalardan daha çok, günlük hemodiyaliz pratiğinde gerekli olacak bilgiler ve edindiğimiz tecrübelerin aktarılması amaçlanmıştır.

Ülkemizde damaryolu konusunu ele alan bu içerikte kaynakların sınırlı olduğunu biliyorum.  damaryolucerrahisi.com sitesinin hemodiyaliz alanında çalışan nefrolog, diyaliz hekimi, diyaliz hemşiresi ve diyaliz teknikeri için bir kaynak olacağına inanıyorum.

Saygılarımla...

Op. Dr. Mesut Kösem

Op. Dr. Mesut Kösem
AV fistül operasyonunda

Kronik böbrek yetmezliğinde en sık uygulanan tedavi seçeneği hemodiyalizdir. Hemodiyaliz için dakikada 300-400 ml kana ihtiyaç vardır. Hemodiyaliz için kanı sağlayan, .........

Damaryolu Takip ve Eğitim Programı

Damaryolunun oluşturulması kadar damaryolunun takibi ve kullanımı da hayati öneme sahiptir. Bu proje diyaliz merkezlerinde damaryolunun takibini ve diyaliz ekibinin eğitimini amaçlıyor......

Damaryolu Eğitim Toplantıları

Damaryolu konusunda diyaliz ekibindeki doktor ve hemşirelerin eğitiminde Damaryolu Eğitim Toplantıları önemli bir yer tutar......

bottom of page