top of page

Lokalizasyonlarına Göre Greftler

8.1.1 Önkol Greftleri

Düz konfigurasyonda radial arter inflow arteri olarak kullanılır. Outflow veni olarak sefalik ve bazilik ven kullanılır (RESİM 8-1). Radial arter çapı genellikle greft debisini sağlamakta yetersiz kaldığı ve bu lokalizasyonda otojen ven seçenekleri tercih edildiği için nadiren kullanılır. Loop konfigurasyonda ise inflow arteri olarak brakial arter tercih edilir. Outflow veni olarak sefalik veya bazilik ven kullanılır. (RESİM 8-2)

8.1.2 Kol Greftleri

Bu konumda Brakio-Aksiller veya Aksillo- Aksiller seçenekleri kullanılabilir. (RESİM 8-3, 8-4)

8.1.3 Bacak Greftleri

Bacakta femoral arter ile safen ven arasında düz konfigurasyon ve Loop konfigurasyon kullanılabilir (RESİM 8-5). Kasık bölgesindeki enfeksiyon oranları yüksektir. Ekstremite kaybı veya hayati tehlike oluşturabilecek komplikasyonlar gelişebileceği için son seçenekler arasında görülür.

8.1.4 Omuz Greftleri

Omuz bölgesine subklavian arter ile karşı subklavian ven arasında düz ve aynı taraf arter ve ven arasında Loop şeklinde greft konfigurasyonları nadiren kullanılabilir (RESİM 8-6, 8-7).

8.1.5 Yeni Geliştirilen Materyaller

Son yıllarda kalıcı katater ile PTFE greftin kombinasyonundanoluşan ürün (HeRO®) tıbbın kullanımına sunulmuştur. Bu ürün Subklavin vende darlık veya oklüzyon izlenen hastalarda kullanılabilir bir greft seçeneği yaratır. İşlem sırasında önce boyundan juguler venden katater kısmı yerleştirilir. Greft kısım ile katater kısmı arasındaki adaptör ile bağlanır. Takiben greftin arteryel anastomozu gerçekleştirilir.

bottom of page