top of page

AV Fistül Operasonu

Hasta operasyon için yatırılır. Hastanın operasyon yeri belirlenir. Kol gerekiyorsa tıraş- lanır. Ameliyat öncesi oral sedatif ve anksiolitik ilaçlar verilebilir.

Ameliyat genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Bazı hastalarda uygulanacak iv sedasyon, hastanın operasyona uyumunu artırır. Çocuklarda ve uyumsuz hastalarda genel anestezi gereklidir.

Hasta operasyon için ameliyathaneye alınır. Tansiyon, EKG ve oksijen saturasyonu için monitorizasyon sağlanır (RESİM 7-10). Kol antiseptik solüsyonlarla temizlenerek, steril örtüler örtülür. Cerrahın ve anestezi teknisyeninin hastayla kooperasyon kurması lokal ameliyatlarda hastanın işleme uyumunu artırır.

Lokal anestezi yapılır ve takiben arter ile ven trasesine ulaşabilecek şekilde cilt insizyonu yapılır. Önce ven bulunur ve yan dalları bağlanıp kesilerek iyice serbestlenir. Ven distali kesilerek bağlanır. Heparinli serum ile ven yıkanır ve dilate edilir.

Takiben arter bulunur damar askılarıyla dönülerek askıya alınır. Arter her iki yönde serbestlenerek anastomoz rahatlıkla yapılacak şekilde hazırlanır. Anastomoz için venin ucu hazırlanır ve damar askıları gerilerek arteryel dolaşım kesilir. Arteriotomi yapılır. 6/0 veya 7/0 polipropilen dikiş materyeli ile anastomoz gerçekleştirilir. Anastomoz sonrası askılar gevşetilir ve yeterli thrill oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Kanama kontrolünü takiben ciltaltı ve cilt insizyonu anatomisine uygun şekilde kapatılır. İnsizyon pansuman ile kapatılarak hasta ameliyathaneden servise alınır.

Hasta, operasyon sonrası serviste, kolu kalp seviyesinde olacak şekilde yatırılır. Serviste fistülün çalışması, kanama varlığı ve periferik dolaşımın izlenmesi için yaklaşık 4 saat izlenir. İzlem sonrası hasta gerekli bilgiler verilerek taburcu edilir.

Hastaya ertesi gün hafif el eksersizleri- ne başlaması ve 2-3 gün sonra ise lastik top ile el eksersizlerine devam etmesi önerilir (RESİM 7-11). Operasyon bölgesi 1 hafta boyunca gün aşırı pansuman yapılır. Operasyondan 15-20 gün sonra dikişler alınır.

bottom of page