top of page

Operasyon Kararı

Damaryolu operasyonlarının amacı düşük komplikasyon riski, yüksek başarı oranı oranı ile uzun süreli kullanıma uygun, hemşire kullanımına rahatlıkla izin veren bir damaryolu yaratmaktır.

 

Bunun için genel prensipler şunlardır:

  • Her zaman A-V fistül seçenekleri, greft ve kalıcı (tünelli) katater seçeneklerine tercih edilmelidir. Greft ve kataterler kısa kullanım süreleri, yüksek enfeksiyon riski ve ciddi komplikasyon oranları sebebiyle ilk planda düşünülmemelidir.

  • Operasyon için olası riskler (iskemi, nörolojik hasar, vb.) ve dominant kolun fonksiyonunu korumak için öncelikle non-dominat kol operasyon için değerlendirilmelidir.

  • A-V fistül şanslarını artırmak için başarılı olma ihtimali yüksek olan, en distal seviyeden operasyon planlanmalıdır. Bilek düzeyinde radio-sefalik fistüllerde başarı için, arter çapının en az 2 mm, ven çapının ise 2,5 mm olması önerilir. Fistül için sonraki seçenek dirsek bölgesinde brakial arter ile sefalik arasında yapılan brakio-sefalik fistüllerdir. AV fistül için koldaki son seçenek brakio-bazilik fistüllerdir. Bazilik ven genellikle fasia altında ve derinde bulunduğu için bazilik venin yüzeyelleştirmesi veya transpozisyonu gereklidir.

  • A-V fistül seçeneği olmayan hastalarda A-V greft seçenekleri değerlendirilmelidir. Greftler ön kolda, kolda, aksillada veya femoral bölgede uygulanabilir. Greft seçeneği uygun görülmeyen hastalara kalıcı( tünelli) katater planlanmalıdır.

Damaryolu operasyonu için randevu verilir
bottom of page