top of page

Kataterin Takılması

Kataterizasyon işlemi ameliyathane ortamında, damar cerrahları, nefrologlar veya invaziv radyologlar tarafından gerçekleştirilir. Hastaların işlem öncesi 6 saat aç olması önerilir. Hastanın antikoagülan tedavi alıp almadığı sorgulanmalı ve pıhtılaşma testleri değerlendirilmelidir.

 

İşlem lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Hastalara hafif sedasyon uygulanması hasta ve hekim için işlemin konforunu artırır. İşlem sırasında hastaya, venöz sistemin dolgunluğunu sağlamak için hafif baş aşağı pozisyon sağlanır. İşlem bölgesi antiseptik solüsyonlarla temizlenir ve steril örtülerle örtülür. Lokal anesteziyi takiben venöz ponksiyon gerçekleştirilir. Venöz ponksiyon için ultrasonografinin kullanılması işlemin başarısını artırır ve komplikasyonları azaltır. İğne üzerinden kılavuz tel yerleştirilir. Kalıcı katater için tünel hazırlanır ve katater tünelden geçirilir. Kılavuz tel üzerinden katater yerleştirilir. Takiben kılavuz tel çıkarılır. Kataterin her iki ucundan enjektörle kan çekilir ve kataterin yeterli kanı sağlayabileceğinden emin olunur. Skopi kullanılabiliyorsa kataterin lokalizasyonu kontrol edilir. Kataterin tespit dikişleri atılır.  Katater uçlarına heparin veya kapama solüsyonu verilerek kapakları kapatılır.

 

Daha sonra pansuman yapılırak hasta servise alınır.İşlem sonrası hasta en az 1 saat hastanede izlenir.

Anjiografi Laboratuarı
bottom of page