top of page

Greft Trombektomi ve Revizyonları

      

Greftlerin kullanımı sırasında yaşanan so- runlar tromboz, greft stenozu, pseudoanevrizma gelişimi, enfeksiyonlardır. Bu sorunların giderilmesi için birçok yöntem kullanılabilir.

Diyaliz greftlerinin kullanımında yaşanan en sık sorun gelişen trombozlardır. A-V fistüllerin zaman içinde damar sisteminde dilatasyona yolaçarak performansının ve debisinin artması beklenir. Buna karşın A-V greftlerde, greftin yapısından dolayı esneme kabiliyeti yoktur. Greft içinde gelişen intimal hiperplazi zamanla greftten kan akımının geçmesini sınırlandırarak greft trombozuna zemin hazırlar. Birçok olguda tromboza sebep olan bölge genellikle venöz anastomoz bölgesidir.

8.1.1 Greft Trombektomi

Greftte gelişen akut tromboz durumunda hemen trombektomi uygulanması gerekir. Hemen trombektomi uygulanması, greftin çalışır duruma gelme oranını artırdığı gibi bir sonraki diyaliz için katater takılması ihtimalini düşürür.

Greft ile diyaliz yapılan hastaların damaryolu seçenekleri tükenmek üzeredir. Bu sebeple greftlerin çalışmasının devamı hasta için hayati öneme sahiptir. Greftlerin trombektomi işlemi yapılarak sekonder açıklık oranları artırılabilir. Tecrübeli ellerde bu işlem tromboze greftlerin %50-80”inde akımı tekrar sağlayabilir. Böylece katater takılmadan 1-2 gün sonra greftten diyalize devam edilebilir.

Greft trombektomi işlemi genellikle venöz anastomoz bölgesine yapılan insizyonla gerçekleştirilir. Eksplorasyon ile grefte ulaşılır ve greft proksimal ve distalden dönülerek askıya alınır. Grefte yapılan küçük bir insizyonla öncelikle venöz tarafa trombektomi katateri ile trombektomi gerçekleştirilir. Balon şişirilip çekildiğinde trombüs materyalinin temizlenmesi sağlanır. Proksimalden venöz akımın sağlanması proksimaldeki sorunun giderildiğini gösterir. Daha sonra katater ters yönde artere doğru ilerletilir. Bu işlem birkaç kez daha fışkırır tarzda akım izleninceye kadar devam edilir. Yeterli akım sağlandığı görüldüğünde greft akımı damar klempleri ile geçici olarak durdurulur ve trombektomi için greftte yapılan insizyon dikişle kapatılır. Daha sonra kanama kontrolünü takiben ciltaltı ve cilt kapatılır.

 

8.1.2 Greft Bypassları

Greft trombektomi ile sonuç alınamayan trombozlarda ve greft iğne uygulama bölgesinde rüptür riski olan pseudoanevrimazla- rın tamirinde kullanılan yöntemdir. Darlığı aşmak için darlığın öncesi ve sonrası arasına bypass yapmak için yeni bir greft yerleştirilir.

 

8.1.3 Greftin Patchplasti Yöntemi İle Tamiri

Sorunlu greft bölümünün bir parça yama ile onarılmasıdır. Bu yöntem kronik darlık iz- lenen bölümün tamiri veya greftteki defekte bağlı gelişen pseudoanevrizmaların tami- rinde kullanılabilir.

 

8.1.4 Greft Rezeksiyonu ve Ucuca Greft Replasmanı

Enfeksiyon sebebiyle rüptür riski olan pse- udoanevrizmaların tamirinde kullanılabilecek tekniktir. Bozulmuş greft kısmı rezeke edilir ve bu kısmın yeni greft ile devamlılığı sağlanır.

Greft operasyonunda
bottom of page