top of page

Greft operasyonu genellikle A-V fistül operasyonuna göre daha uzun sürer ve daha derindeki lokalizasyonlarda işlem yapılmasını gerektirir. Bu sebeple işlem sırasında lokal anestezinin, intravenöz sedasyon ile desteklenmesi gerekir. İşlem öncesi tek doz sefalosporin ile antibiotik profilaksisi uygulanır. Hastanın ameliyathaneye alınarak monitorizasyonu sonrası işlem bölgesi antiseptik solüsyonlarla temizlenir ve steril örtülerle örtülür. Lokal anesteziyi takiben cilt insizyonları yapılır. Loop konfigurasyonunda genellikle aynı insizyondan arter ve vene ulaşılabilir. Düz konfigurasyonda arter ve ven için ayrı insizyonlar uygulanır. İnsizyondan sonra ciltaltı ve fasia geçilerek arter ve vene ulaşılır. Arter ve ven askılar ile dönülür. Venden 5000 IU heparin verilerek heparinizasyon sağlanır. Grefti ciltaltına tünel açarak 

yerleştirmek için boru şeklinde özel sistemler kullanılır. Damar klempleri veya damar askıları ile geçici oklüzyon sağlanır. Takiben arteryel ve venöz anastomozlar gerçekleştirilir. Anastomoz için emilmeyen 6/0 polipropilen sütür materyali kullanılır. Anastomoz sonrası anastomoz bölgesinde thrill”in varlığı kontrol edilir. Kanama kontrolünü takiben katlar anatomisine uygun olarak kapatılır.

Hasta operasyon bitiminde servise alınarak kolun kalp seviyesinde olması sağlanır. Greft operasyonu sonrası hastanın 1 gece hastanede yatması uygundur. Servis izleminde greftin çalışması, kanama ve kol dolaşımının yakından takip edilmesi gerekir. Hastaya taburcu edilirken, greftin hangi lokalizasyonda uygulandığını gösteren epikrizin verilmesi gerekir. Hastaya operasyon sürecinde veya ilk diyalizde enjektabl antibi- otik (Vancomycin) uygulanması greft enfeksiyonundan korunmak için önerilmektedir. Diyaliz ekibi tarafından gün aşırı pansuman ve greftin takibi yapılmalıdır.

greft operasyonu Greft Operasyonu | Damaryolucerrahisi

Greft Operasyonu

bottom of page