top of page

Damaryolu Cerrahisi Eğitim Programı

Hemodiyaliz hastalarına damaryolu oluşturulması tecrübe gerektiren damar cerrahisi operasyonlarındandır.  Bu konuda yeterli tecrübeye ulaşmak için uzun yıllar ve emek gerekir. Cerrahide eğitimin temel kuralı,  oluşan tecrübenin yeni nesillere usta-çırak ilişkisi temelinde aktarılmasıdır.

 

 

Ülkemizde hemodiyaliz tedavisi uygulanan  60.000 'e yakın hastaya damaryolu sağlanabilmesi için yılda 15.000-20.000 AV fistül-Greft operasyonu yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu operasyonları yapacak, sadece bu konu ile uğraşan damar cerrahlarına ihtiyaç vardır. Damaryolu Cerrahisi yakın zamanda tercih edilen ve geleceği olan bir konu olarak gözükmektedir. 

 

 Ülkemizinin bu konuda ihtiyacı olan damaryolu cerrahlarının yetişmesine destek sağlamak amacıyla Damaryolu Cerrahisi Eğitim Programı oluşturulmuştur. Eğitim Programımız bu konuda 15 yıldır çalışan 3000 A-V fistül- Greft operasyonu tecrübesine sahip Op. Dr. Mesut Kösem tarafından düzenlenmektedir. 

Eğitim Konuları ve İçeriği:

  • Hemodiyaliz Hastasına Yaklaşım

  • Operasyon öncesi Fizik Muayene

  • Renkli Doppler USG ile damaryolu haritalaması ve Operasyon Stratejisinin Belirlenmesi

  • Başarı İçin Cerrahi Stratejiler

  • Fistül Operasyonunda Cerrahi Tekniklerin Aktarılması

  • Operasyon sonrası servis takibi

  • Fistül Problemi ile başvuran hastaların fizik muayene ve RDUSG ile damaryolu takipleri

  • Diyaliz  Merkezi'nde damar cerrahı tarafından damaryolu takibi

 

 

Başvuru Şartları:

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Olmak

Eğitim Süresi 4 hafta olup, hafta içi (Pazartesi-Cuma) günleridir.

Eğitim süresince 09.00-18.00 saatleri arasında mesaiye katılım zorunludur.

Eğitim tek kişilik grublar halinde düzenlenecektir.

Eğitim için çalıştığı kurumdan izin belgesi alınması gereklidir.

Op. Dr. Mesut Kösem
bottom of page