top of page

Hastanın Bilgilendirilmesi

Muayene ve tetkikler sonrası hastanın operasyon hakkında ve operasyon sonrası süreç hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Genellikle hastalar diyaliz öncesi dönemde ameliyat olmak konusunda kararsız ve isteksizdir. Cerrahın hastayı anlayışla karşılayarak, hastayı korkutmadan, doğru bilgileri hastayla paylaşması hastanın cerraha güvenini artırır.

 

Hastaya operasyon için şu konularda gerekli bilgilendirme yapılır:

 • Damaryolu seçenekleri  (A-V fistül, greft veya kalıcı katater)

 • Önerilen damaryolu yöntemi

 • Operasyonun lokalizasyonu ve şekli

 • Uygulanacak anestezi yöntemi

 • Yaklaşık operasyon süresi

 • Operasyon sonrası yatış süresi

 • Beklenen başarı oranı

 • Damaryolunun ne zaman kullanılabilir hale geleceği

 • Operasyon öncesi turnike ile kol eksersizleri yapılması gerektiği

 • Beklenebilecek komplikasyonlar

 • Operasyon sonrası dikkat edilecek hususlar

 

bottom of page