top of page

ACIBADEM-DİHED

Eğitim Toplantısı- İstanbul-2016

Acıbadem Sağlık Grubu ve
Diyaliz Hekimleri Derneği 

tarafından düzenlenen Eğitim Toplantısı 24 Nisan 2016 tarihinde Point Hotel Barbaros’ ta gerçekleştirildi. Toplantı Uz.Dr. Hıdır Arslan’ın açılış konuşması ile başladı. Takiben Op. Dr. Mesut Kösem “ Ülkemizde Damaryolu Sorununun Sebepleri ve Çözüm Yolları”, Prof. Dr. Erhan Aysan “ Hiperparatiroidili Hastamı Ne Zaman Cerraha Vereyim?”, Prof. Dr. Ülkem Çakır “ Böbrek Naklinden veya Periton Diyalizinden Hemodiyalize Geçen Hastaya Yaklaşım” konulu sunumlarını gerçekleştirildi. 

Untitled-1
IMG_0562
IMG_1899
IMG_1909
IMG_1915
IMG_1913
IMG_1910
IMG_0576
IMG_1896
IMG_1890
bottom of page