top of page

Diyalizde Yapılan Tetkikler

 

10.1.1Arteryel Basınçların Değerlendirilmesi

Diyaliz esnasında arteryel iğnenin basıncında artma yeterli diyaliz akımını sağlamak için yüksek negatif basınç uygulamak gerektiğini gösterir. Bu ise fistülde yetersizliği gösterir.

10.1.2Venöz Basınçların Değerlendirilmesi

Venöz iğne basıncındaki artış, venöz iğne girişi sonrasında akımı zorlayan sorunların olduğunu gösterir. Bu genellikle venöz darlıklar sonucu oluşur. Böyle bir durumda venöz iğnenin yerinin değiştirilmesi venöz basınçları normal seviyeye getirebilir.

10.1.3Kt/V ve Diyaliz Yeterliliğinin Takibi

Diyaliz hastalarında aylık yapılan giriş ve çıkış üre ve kreatinin değerlerinin takibi diyalizin yeterli yapılıp yapılmadığı hakkında önemli bulgular verir. Kt/V değerlerinin ölçümünde kan alınma tekniği çok önemlidir. Özellikle düşük debili A-V fistüllerde kanın standartlara uygun şekilde alınmaması yanlış sonuçlara yol açar. Sonuçlar eğer klinik ile uyumsuz ise; diyalizden 10 dakika sonra diğer koldan alınan kan ile yapılan tahlil sonuçları ile karşılaştırılmalıdır.

bottom of page