top of page

Nefrolojik Takip

Hasta eğitimi önemlidir

Kronik böbrek yetmezliği tanısıyla, Nefrolog tarafından izlenen hastalar, Evre 4 ( Kreatinin klirensi 15-30 ml/dak.) seviyesine geldiğinde, yerine koyma tedavilerine hazırlık yapılması gereklidir. Bu sebeple hasta ve yakınlarına, hastalığın durumu ve tedavi seçenekleri ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde uygulanan tedavi seçenekleri; böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyalizidir. Hastanın öncelikle böbrek nakline uygunluğu ve canlı vericisinin varlığı değerlendirilir. Böbrek nakli şansı bulunmayan hastaların diyaliz tedavilerine (hemodiyaliz veya periton diyalizi) yönelik hazırlıkların yapılması gereklidir.

 

 

Hemodiyaliz planlanan hastalar için, damaryolunun hazırlanması, hayati önem taşımaktadır. Böyle bir hastada, her iki koldaki venöz sistem mümkün olduğunca korunmalıdır. Hastaya kan almak veya ilaç vermek için el sırtındaki veya bacaktaki venlerin tercih edilmesi gerektiği açıklanmalıdır.  Koldaki sefalik ven hiçbir zaman venöz girişim amacıyla kullanılmamalıdır.

 

 Hastaya diyaliz zamanının yaklaştığı belirtilerek, değerlendirme için damar cerrahına yönlendirilmelidir. Genellikle hastalar, böbreklerinin normal çalışmakta olduğunu ve kendilerinde böbrek yetmezliğinin bulunmadığını düşünürler. Bu sebeple nefroloğun hastaya vakit ayırarak, böbrek yetmezliğinin sinsi bir gidiş gösterdiğini açıklaması gerekir. Ayrıca bazı hastalar A-V fistül operasyonu hakkında yersiz korkulara sahiptir. Hastaya diyaliz tedavisine fistülle başlamanın önemi, katater ile diyalize başlamanın getireceği riskler ve fistülün yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri açıklanmalıdır. Nefrolog tarafından

  • Kreatinin klirensi 25 ml/dakika’nın altına düşen

  • Serum kreatinin değeri 4 mg/dl’nin üzerine çıkan

  • Hemodiyaliz ihtiyacı 3-6 ay içinde oluşacak hastalar fistül açılması için damar cerrahına yönlendirilmelidir.

 

            Operasyonu yapacak damar cerrahının bu konuda yeterli tecrübe ve başarıya sahip olduğundan emin olunmalıdır. Tecrübesiz cerrahlar tarafından yapılacak operasyonlarda başarı oranı düşecektir. Hastayı bilgilendirmeden yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan operasyonlar, hastayı psikolojik olarak etkiler ve tedaviyi reddetme durumuna sokabilir.

bottom of page