top of page

Greft (Yapay Damar) Nedir?

Günümüzde hemodiyaliz hastaları ve ömür beklentileri her geçen gün artmaktadır. Diyaliz hastalarının büyük kısmında diabet ve vasküler sorunlar beraberinde bulunmaktadır. Bu sebeplerle hastaların damaryolu şansları azalmakta ve yeni tekniklerin uygulanmasını gerektirmektedir.

Kronik hemodiyaliz için otojen A-V fistül seçenekleri biten hastalarda  damaryolu sağlanması için greftlerden faydalanılır. Greft operasyonları için outflow olarak genellikle derin venöz sistem kullanılır. Arter ile ven arasında bağlantı için ciltaltında tünelden geçirilen greft materyallerinden faydalanılır.

 

Greftlerin enfeksiyon, tromboz oranları yüksek ve kullanım süreleri arterio-venöz fistüllere göre daha kısadır. Greftlerin diyaliz için kullanımı aşırı dikkat ve titizlik gerektirmektedir. Diyaliz hemşirelerinin bu konuda ayrıntılı bilgi ve tecrübeye sahip olması, greftlerin kullanım süresini ve hastaların diyalizden faydalanma süresini artıracaktır.

Ülkemizde hemodiyaliz için kullanılan damaryolu büyük oranda (%80) arteriovenöz fistül olmakla birlikte, yıllar içinde greft kullanımının artması kaçınılmazdır.

Greft seçenekleri olarak en çok PTFE malzemeden yapılmış sentetik materyaller kullanılır. Ayrıca otojen greft (bacaktan çıkarılan safen ven), biolojik greftler (sığır mezenter veni, sığır karotis arter), dacron ve poliüretan materyallerden de faydalanılabilir.

 

PTFE damar greftlerinin tercih edilme sebepleri şunlardır:

  1. Çekmeye ve manipulasyonlara dayanıklıdır.

  2. Cerrah için dikiş tekniği kolaydır.

  3. Enfeksiyona nispeten dirençlidir.

  4. Trombektomi ve revizyona uygundur.

  5. Diyaliz için iğne yerleştirmeye uy- gundur.

bottom of page