top of page

Kanülasyon ve Diyalize Başlama

  • İğne uygulanacak bölgeleri temizleyin. Cildi alkol veya betadin ile çembersel hareketle içten dışa doğru temizleyiniz.Takiben en azından alkol için 1 dakika, betadin için 2-3 dakika bekleyiniz. Temizlenmiş bölgelere daha sonra nonsteril eldiven ile dokunulmamalıdır.

  • Uygun açı ile tek seferde iğne girişlerini yapın. İğne girişi dikkatli şekilde, hematom oluşturmadan, tek girişimde yapılmalıdır. A-V fistüllerde 25 derece açı ile greftlerde ise 45 derecelik açı ile iğne girişi yapılmalıdır. İğne girişimi yaparken iğnenin kesik ucu daima yukarı doğru olmalıdır. İğne girişleri sırasında, iğne ucunun damarın arka duvarını zedelememesine özen gösterilmelidir. Hematom oluştuğunda iğne çıkarılarak, iğne giriş bölgesine thrill kaybolmayacak şekilde uygun süre tampon uygulanmalıdır. Fistülün kullanım alanı uygunsa hematom olmayan bölgeye yeniden giriş yapılır.

  • İğnelerin sabitlenmesi: İğneler yerleştirildikten sonra hemen sabitlenmelidir. Diyaliz boyunca fistüllü kol, kanama ve diğer gelişebilecek sorunları görebilmek için üstü açık şekilde izlenmelidir.

  • Makinaya yeterli kanı çekebildiğinizden emin olun. Makinanın yeterli kan ile diyaliz yapması için, kan akımını yeterli seviyeye getirin. İdeal diyaliz için 350-400 ml kan akımı sağlanmalıdır. Yeterli thrille rağmen yeterli kan akımı oluşturulamıyorsa iğnenin pozisyonunu değiştirin.

  • Yetersiz akım izlenen hastalarda turnike ile diyaliz yapmayın. Turnike, akımı yükseltmiş gibi göstersede efektif kan akımı üzerine etkili değildir.

  • Diyaliz boyunca hastanın tansiyonunu yakından takip edin. Hipotansiyon atakları fistülde tromboz oluşumuna sebep olur. Sık hipotansif atak geçiren hastaların tedavisi diyaliz hekimi tarafından gözden geçirilmelidir.

 

bottom of page