top of page

Diyalizin Sonlandırılması

  • İğnelerin çıkarılması: İğneler 20° lik açı ile çıkarılmalı, iğneler çıkarılırken bası uygulanmamalı, bası steril gazlı bez ile iğne çıkar çıkmaz uygulanmalıdır. Bası 90°  açı ile en azından 10 dakika uygulanmalıdır.

  • Bası ideal olarak diyaliz hemşiresi veya eğitimli hasta tarafından uygulanmalıdır. Bası klempleri basıncın doğru yerini, derecesini sağlamada yetersizdir. Klemp kullanımı ile sıklıkla kanamalar gelişir. Ayrıca iğne uygulama sahasında enfeksiyon riskini artırır.

  • Kanamanın durduğundan emin olduktan sonra steril gazlı bez ve flaster ile sabitleme sağlanmalıdır. Flasterlemeden sonra thrillin varlığını mutlaka hissediniz.

  • Kanama durmadan hiçbir hasta diyaliz ünitesini terk etmemelidir.

  • Serviste veya evde oluşan sızıntılara karşı, hastaların steril gazlı bez ve flaster temin etmeleri sağlanmalıdır.

 

bottom of page