top of page
Op. Dr. Mesut Kösem Kalp ve Damar Cerrahisi

Bilimsel Çalışmalar - Op. Dr. Mesut Kösem

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Cinar Bayer ,  EncYavuz, Kosem Mesut , Bakir Ihsan , Goksel Onur , Kurc Erol , Cicek Sertac , Eren Ergin . Carotid-Subclavian Bypass In Occlusive Disease Of Subclavian Artery More Important Today Than Before. Tohoku J Exp Med. 2004 Sep;204(1):53-62.

2- M.Unal, A.K.Korkut, M.Kosem, V.Ertunç, M. Özcan, N. Çağlar, "Surgical management of spontaneous coronary artery dissection.", Texas Heart Institute Journal , 402-405 pp., 2008.

3- A.K.Korkut, M.Kosem, "Superficialization of the Basilic Vein Technique in Brachiobasilic Arteriovenous Fistula: Surgical Experience of 350 Cases During 4 Years Period", Annals of Vascular Surgery , 1-6 pp., 2010.

4) I. Fansa, M.Kosem, C. Karatepe, A. Sezen, H.K Karatepe, O.S Goksel. Results of Prompt Surgical Intervention in Hemodialysis Radiocephalic Fistula Secondary Dysfunction. Int Surg 2019;104:217–225 DOI: 10.9738/INTSURG-D-15-00152.1

 

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

1- M. Yilmaz, A. Unsal, O. Harmankaya, M. Kosem, D. Erimez, F. Borlu, B. Cetin, N. Civan, E. Ahbap.  Should femoral catheters be used only for short-term applications? A comparison of duration and complications of temporary femoral and jugular catheters. 6th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificials Organs (BANTAO) , Varna, Bulgaria, September 2003
 

2-  M. Kosem, A. Unsal, M. Yilmaz, YI. Comez, O. Harmankaya, E. Ahbap, D. Erimez, H. Aslan, T. Salter. Retrospective analysis of 322 native arteriovenous fistulae: 18-months experience. 6th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificials Organs (BANTAO) , Varna, Bulgaria, September 2003


3- M. Kosem, YI. Comez, A. Unsal, M. Yilmaz, O. Harmankaya, E. Ahbap, D. Erimez, H. Aslan, B. Cicek.  Early surgical revision of failed arteriovenous fistula increases early use and decreases the need for temporary catheters and construction of a new fistula.  6th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificials Organs (BANTAO), Varna, Bulgaria, September 2003
 

4- Yücel Mehmet, Demir Derya, Kösem Mesut, Sezen Adem.The effect of communication to the indivaul performance (Örgüt İçi İletişimin Bireysel Performansa Etkisi) 7.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 2013

 

5- Sezen Adem, Demir Derya, Kösem Mesut, Tapan Birkan, Özata Saide. Empowerment In Healthcare Organizations (Sağlık Kuruluşlarında Personel Güçlendirme)  7.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 2013

Filiz Turan,

 

6- Kosem Mesut,  The Mid-Term Results Of Brachiobasilic Fistulas Created By Superficializing Of The Basilic Veins In Haemodialysis Patient. - The European Society for Cardio-Vascular Surgery, 55th ESCVS International Congress 2006. St.Petersburg.Russia.

 

7- Kosem Mesut, Benefits Of Early Surgical Revision In Failing Arteriovenous Fistulas And Early Usage Of The Revised Fistulas. 5. İnternational Congress of the Vascular Access Society (VAS).Nice.France

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Kurç Erol, Enç Yavuz, Çınar Bayer, Pelin Kurç, Kösem Mesut, Sezerman Özge. Femoropopliteal Bypass Cerrahisinde Greft Seçimimiz Ve Uzun Dönem Patency Sonuçlarımız Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8(2):616-618

 

2- Gürer Onur , Yapıcı Fikri , Çınar Bayer ,  Kösem Mesut, Enç Yavuz , Sezerman Özge . Karotiko-Aksiller/Subklavyan Bypass Greft Uygulanan Subklavyan Steal Sendromu Olgularımızda Orta Dönem Sonuçlarımız Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002;10(2):106-109

 

3- Çınar Bayer, Enç Yavuz, Kösem Mesut, Göksel Onur, Öztekin İlhan, Bakır İhsan, Kurç Erol, Çiçek Sertaç, Eren Ergin. Subklavyan Arterin Tıkayıcı Hastalığı: Koroner Ve Subklavyan Çalma Sendromu.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2005;13(1):41-45

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1- M. Kösem, İ. Çömez, A. Ünsal, M. Yılmaz, İ.Çömez,  Ö. Harmankaya, E. Ahbap, D. Erimez, H. Aslan, T. Salter. 322 Otojen Arteriovenöz Fistülün Retrospektif Analizi: 18 Aylık Tecrübemiz. 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Tranplantasyon Kongresi,2003.

 

2- M. Kösem, İ. Çömez, A. Ünsal, M. Yılmaz, Ö. Harmankaya, E. Ahbap, D. Erimez, H. Aslan, B. Çiçek. Arteriovenöz Fistül Fonksiyon Kayıplarında Erken Cerrahi Revizyon Fistüllerin Erken Kullanımını Sağlayarak, Geçici Kateter Ve Yeni Fistül İhtiyacını Azaltır. 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Tranplantasyon Kongresi,2003.

 

3- Kösem M, Ünal M, Çağlar N. Bazilik Ven Yüzeyelleştirilmesi ile Yapılan Brakio-Bazilik Fistüllerin Orta Dönem Takip Sonuçları. 23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Tranplantasyon Kongresi,2006.

 

4- Kösem M, Ünal M, Çağlar N. Arteriovenöz Fistül Disfonksiyonlarında Erken Cerrahi Revizyon ve Revize Fistüllerin Erken Kullanımı. 23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Tranplantasyon Kongresi,2006.  

 

5-Kösem M, 510 Otojen Arteriovenöz Fistülün Retrospektif Analizi: 28 Aylık Tecrübelerimiz. - Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi, 2004

 

6- Kösem M,Arteriovenöz Fistül Disfonksiyonlarında Erken Cerrahi Revizyon Fistüllerin Erken Kullanımını Sağlayarak, Geçici Kateter Ve Yeni Fistül İhtiyacını Azaltır. - Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi, 2004

 

7- Kösem M,Hemodiyaliz Hastalarında Bazilik Ven Yüzeyelleştirmesi İle Yapılan Brakiobazilik Fistüllerin Orta Dönem Takip Sonuçları. - Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi, 2004

 

8- Kösem M,680 Otojen Arteriovenöz Fistülün Retrospektif Analizi: 3 Yıllık Tecrübelerimiz12. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2005

 

9- Kösem M,Arteriovenöz Fistül Disfonksiyonlarında Erken Cerrahi Revizyon Ve Revize Fistüllerin Erken Kullanımı.12. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2005

 

10- Kösem M,Hemodiyaliz Hastalarında Bazilik Ven Yüzeyelleştirmesi İle Yapılan Brakiobazilik Fistüllerin Orta Dönem Takip Sonuçları 12. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2005

 

11- Kösem M,Diyaliz Merkezlerinde Damaryolu Takip Sisteminin Orta Dönem Sonuçları14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2009

 

12- Kösem M,Diyaliz Cerrahisi Merkezimizdeki Damaryolu Çalışmalarımız.14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2009

 

13- Kösem M,Radio-Sefalik A-V Fistüllerde Arteryel Dilatasyon Tekniklerinin Operasyon Başarısı Ve Fistül Açıklığı Üzerine Etkileri.14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 2009

 

14- Mesut Kösem, Gürkan Tellioğlu, Adem Sezen . Arterio-venöz fistülde fonksiyon kaybı gelişen hastalarda yapılan, erken cerrahi müdahalelerin sonuçları. (Results of early surgery response on patients with function loss at arteriovenous fistula)30.Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2013 Antalya

 

15- Adem Sezen, Hıdır Arslan, Faruk Kaplan, Ali Altuntaş, Mesut Kösem.Diyaliz Hekimi gözüyle damaryolu sorunları. (Vascular Access Complications From The Dialysis Physician’s Point of View) 30.Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2013 Antalya

 

16- Mesut Kösem, Gürkan Tellioğlu, Cemal Ata Bozoklar, Adem Sezen. Diyaliz Cerrahisi Merkezimizdeki hemodiyaliz tedavisi için damar yolu çalışmalarımız. (Vascular access study in the Dialysis Surgery Center ) 30.Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2013 Antalya

 

17- Mesut Kösem, İlhan Taşköprü, Cem Işıloğlu, Adem Sezen.Diyaliz merkezlerinde uygulanan, Damaryolu Takip Sistemi’nin uzun dönem sonuçları.(Long duration results of Vascular Access Tracking System applied at Dialysis Centers).  30.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi , 2013 Antalya

 

18- Celalettin Karatepe, Mesut Kösem, Adem Sezen, Hilal Kuşcu Karatepe, Onur Göksel. Can maturation and patency problems in radiocephalic fistula be prevented? 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya

 

19- Celalettin Karatepe, Mesut Kösem, Adem Sezen, Hilal Kuşcu Karatepe, Onur Göksel. Radiosefalik fistül disfonksiyonlarında yapılan erken cerrahi müdahaleler hastanın hemodiyaliz ömrünü ve yaşam kalitesini artırır.13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 2014, Antalya

 

bottom of page