top of page

Hemodiyaliz İçin Damaryolu - Multidisipliner Yaklaşım

Hemodiyaliz İçin Damaryolu Multidisipliner yaklaşım

Kitap Hakkında

Kronik böbrek yetmezliği günümüzde en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Hemodiyaliz dünyada ve ülkemizde son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde en sık uygulanan tedavi modalitesidir.  Hemodiyaliz, yaşama şansı olmayan milyonlarca böbrek yetmezliği hastası için bir umut ışığı olmuştur.

Hemodiyalizin icadından bugüne kadar damaryolu hemodiyalizin anahtarı olarak yerini korumaktadır. Damaryolu sağlanmasında ve takibinde yaşanan sorunlar hastalarımızın yaşam kalitesi ve yaşam süresini etkilemektedir. Son 20 yıldır damaryolu konusunda çalışan bir Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak, bilgi ve tecrübenin kolay oluşmadığını ve bunun genç meslektaşlarımıza aktarılmasının önemini biliyorum.

 

Ülkemizde damaryolu konusunda çalışan tecrübeli cerrah sayısının yetersizliğini biliyoruz. Bu kitap öncelikle damaryolu konusuna ilgi duyan meslektaşlarımıza kaynak kitap olması planlanarak oluşturulmuştur. Kitap bu konuda bilgi ve tecrübesi olan tüm branşların yer aldığı, multidisipliner bir ekip tarafından yazılmıştır. Bu kitabın bu konuya ilgi duyan sağlık profesyonelleri için önemli bir açığı kapatacağına inanıyorum.

Bu kitabın oluşmasında değerli emekleri sebebiyle, bölüm editörlerimize ve yazarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

                           Op. Dr. Mesut Kösem

                          Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

                     

bottom of page