top of page
  • Türk Tabipler Birliği
  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
  • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
  • Diyaliz Hekimleri Derneği
  • Fleboloji Derneği
Türk_Tabipleri_Birliği-logo.png

Mesleki Üyelikler - Op. Dr. Mesut Kösem

bottom of page